Team

Psychiater Leuven

Katrin Goedseels

Psychiater

 • Geneeskunde KULeuven (1991)
 • Specialisatie psychiatrie UPC Kortenberg (1996)
 • Gedragstherapeutische opleiding UGent (1996)
 • Leifarts (2018)
 • Sinds 1996 werkzaam als psychiater in het PZ St-Annendael te Diest, diensthoofd van de cluster geronto-psychiatrie en sinds 2012 als psychiater in Kohesie Limburg (Reval, Beschut Wonen).
 • Ruime ervaring met diverse psychische en psychiatrische problemen bij volwassenen en ouderen (angst, depressieve klachten, en andere stemmingsstoornissen,levensfase problematiek, problemen gelinkt aan het ouder worden, cognitieve problemen,…).
 • Naast psychotherapeutische opvolging is medicamenteuze behandeling mogelijk.
Katrin Goedseels (°1966)
1-08883-48-780

Vero Merlevede

Klinisch psycholoog

 • Master in de klinische psychologie (KU Leuven 1988-1993)
 • postgraduaat erkend cliëntgericht-experiënteel psychotherapeut (F.M.S. Turnhout,1993-1996),
 • jaaropleiding werken met kinderen en jongeren vanuit gezinsdynamisch perspectief (Rapunzel Diest, 2009-2010) 
 • experiëntieel groepstherapeut (F.M.S. Turnhout, 2012-2013)
 • jaaropleiding creatieve systeemtherapie (Rapunzel Diest, 2015)
 • Voice Dialogue facilitator (Voice Dialogue Instituut Tienen, 2016-2018).
Doelgroep:  individuele therapie met (jong)volwassenen 
• identiteitsvorming, traumaverwerking, persoonlijkheidsproblematiek 
• verlieservaringen, afscheid en transitie thema’s
Jarenlange ervaring in ambulante geestelijke gezondheidszorg en bijzondere jeugdzorg.

Erkenningsnummer Psychologencommissie 702105999

Visum klinisch psycholoog FOD 288528

kernlid community Verbinding In Verlies

Ook werkzaam als therapeut in rouwexpertisecentrum Verbinding In Verlies Boutersem

Tine Marain

Psychotherapeut & seksuoloog

 • Master in de criminologie (KULeuven)
 • Master in de familiale en seksuologische wetenschappen (KULeuven)
 • Credits in de psychologie (KULeuven)
 • Driejarige opleiding relatie- en gezinstherapie (IPRR, 2000)
 • Specialisatiejaar experentiële groepstherapie (FMS, 2005)
 • Vierjarige opleiding cliëntgerichte
 • experiëntiële psychotherapie (FMS, 2009)
 • Intensieve training dialectische gedragstherapie (PC Duffel, 2009)
 • Emotion focused Therapy level 1 (Robert Eliot, 2012)
 • Yoga-teacher (India, 2015)
 • Intensieve training Mentalisation based therapy (PC Multiversum, 2018)
 • Advanced master program on the treatment of trauma ( NICABM, 2020)

Meer dan 25 jaar ervaring in het welzijnswerk en de (residentiële) geestelijke gezondheidszorg voor adolescenten en volwassenen. In mijn werk streef ik een evenwicht na tussen het toepassen van het klassiek therapeutisch werk en non-verbale mogelijkheden om een proces te versterken of rust en ontspanning te brengen in het lichaam.
In het Nieuw Kwartier wil ik mij richten tot (jong)volwassenen die in gesprek willen gaan rond uiteenlopende vragen en klachten:
• Traumatische ervaringen (geweld, seksueel geweld, ongeluk, bevalling…)
• Rouw en verwerkingsproblemen (verlies van werk, ziekte, verlies door dood,
scheiding, …)
• Problemen rond seksualiteit (geen zin in seks, pijn tijdens het vrijen, …)
• Problemen rond vruchtbaarheid, kinderwens, zwangerschap en bevalling
• Partnerrelatieproblemen
• Gendergerelateerde vragen en problemen
• Verwarring of vragen rond seksuele geaardheid
• Angst, depressie, bipolariteit en andere stemmingsproblemen
• Burn-out en aanhoudende vermoeidheidsproblemen
• Spanningsklachten
• Gebrek aan zelfvertrouwen, stressbestendigheid en minderwaardigheidsgevoelens
• Gevoel van vastzitten, identiteitsproblemen
• Eenzaamheid, existentiële problemen en zingevingsmoeilijkheden
• Problemen in relaties met anderen en in sociaal contact
• Persoonlijkheidsproblematieken (borderline, afhankelijke persoonlijkheidsstoornis,
narcistische persoonlijkheidsstoornis,…)

 

 

 

Tine Marain (° 1969)

 

 

Lidmaatschap (beroeps)verenigingen:
Community Verbinding in Verlies
Vlaamse Vereniging voor seksuologie
Belgische Vereniging voor Relatie- en gezinstherapie en systeemcounseling
Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en counseling (ia) Registrered Yoga Teacher (World yoga alliance)

Hadewijch Elsen

Klinisch Psycholoog

OPGELET! Voor klinisch psycholoog Hadewijch Elsen geldt momenteel een pantiëntenstop. Zij neemt dus momenteel geen nieuwe patiënten aan. U kan uiteraard terecht bij één van onze andere psychologen.

 • Klinisch psychologe (KU Leuven 1989-1994)
 • Cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeute (1994-1997 KU Leuven)
 • Opleiding Existentieel Welzijn (2013-2014 KU Leuven)

Naast mijn werk als zelfstandig therapeute ben ik ook werkzaam bij de Zorggroep Broeders Alexianen Tienen (sinds 1998).

Ik heb hier reeds op verschillende afdelingen gewerkt. Naast de aanmeldingsklacht zijn belangrijke thema’s doorheen al mijn werk: aandacht hebben voor een positief zelfbeeld, zicht krijgen op eigen kracht en kwetsbaarheid, zicht krijgen op wat je blij maakt, mildheid, authenticiteit, verbondenheid en dankbaarheid.

Hadewijch Elsen (°1971)
Erkenningsnummer 711103014
Visum: 265838
CM erkenningsnummer 09853616
Lid van de VVKP
Lid van de Psychologencommissie

Ingrid Debeurme

Klinisch psycholoog

 
 • Master in de klinische psychologie (KU Leuven, 1999)
 • Postgraduaat in de cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie (Faculteit voor Mens en Samenleving, 2003)
 • Focusing-oriented therapeut erkend door Focusing Institute New York
 • Specialisatieopleidingen rond rouw- en verliesbegeleiding, existentiële psychotherapie, Acceptance and Commitment Therapy
 • Expertise in de geestelijke gezondheidszorg, oncologie en palliatieve zorg

Naast mooie ervaringen brengt het leven ook moeilijke en pijnlijke zaken in de vorm van verlies, gemis, beperkingen, ingrijpende gebeurtenissen, … Vaak zijn we veerkrachtig genoeg om deze ervaringen een passende plaats en rol te geven in ons levensverhaal. Maar elke mens is ook op zijn eigen manier kwetsbaar en soms gaat wat het leven ons brengt onze draagkracht te boven. Dan kan psychotherapie zinvol zijn. 

Voor mij komt het bieden van een veilige, comfortabele plek waar mensen zich geaccepteerd voelen met heel hun hebben en zijn, op de eerste plaats. Als psychotherapeut help ik cliënten aandacht te geven aan wat zich aandient, ook datgene wat voelbaar is maar nog niet te vatten is. Dit gaat zowel over moeilijke belevingen en kwetsbare delen in de binnenwereld als over krachtbronnen en mogelijkheden. Ik ben er op gericht om jongeren en volwassenen te helpen groeien naar een meer vervullende manier van bestaan binnen de eigen levenscontext en manier van zijn.  Dit gebeurt vooral via gesprek waarbij ik regelmatig uitnodig om wat langer bij iets stil te staan en mee zoek naar de juiste woorden, samenhang, betekenis, richting en zinvolle stappen. Ik gebruik ook non-verbale methodieken als dit nodig of helpend is.

Behalve in Nieuw Kwartier ben ik ook werkzaam in UZ Leuven op de palliatieve zorgeenheid en oncologie. Vanuit deze werkcontext heb ik een specifieke interesse in begeleiding bij existentiële vragen en levenseinde. Wie dat wenst kan bij mij terecht voor een afgebakend traject in de vorm van Dignity Therapy (Chochinov).

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 762110047

Visum klinisch psycholoog FOD: 284840

Goedele Slots

Coach en psychotherapeut

Bachelor sociaal werk (SHH, 1993) en master criminologie (KuLeuven, 1997)

Personal coaching (The Coaching Square, 2005-2006)

I.V. Psychotherapie (Educatieve Academie Antwerpen, 2011-2015)

Jaaropleiding Groepstherapie (FMS, 2019)

Opleidingen in NLP, Krachtgericht coachen, Kernkwaliteiten, Focusing, Geweldloze communicatie, Mindfulness

Beoefening van yoga, mindfulness en meditatie

 

Lid van de beroepsvereniging VVTIV

Ervaring in de ambulante geestelijke gezondheidszorg en het algemeen welzijnswerk

Naast mijn werk als coach en psychotherapeut ben ik docent in de opleiding sociaal werk in Odisee.

Met volgende thema’s kan je bij mij terecht: 

Persoonlijke groei, zelfbeeld, mildheid, assertiviteit, keuzes maken

Omgaan met conflicten, verbindende communicatie

Omgaan met verlies en rouw (een dierbare verliezen, het verlies van een relatie, een job…)

Levenseinde en andere existentiële thema’s

 

Naast deze thema’s kan je bij mij terecht voor een reeks van 8 individuele sessies waarbij beeldend en talig wordt gewerkt rond verlies

Dit therapeutisch aanbod is bedoeld voor mensen die iemand of iets verloren zijn dat hen dierbaar is en dit verlies willen verwerken op een beeldende en talige manier.  Gedurende acht sessies wordt aan drie werken vorm gegeven en bij drie thema’s stil gestaan.  De werken die worden vorm gegeven zijn een beeldverhaal (eventueel digitaal), een klein museum en een brief aan jezelf.   De thema’s die onder andere aan bod komen zijn pijn, dankbaarheid en verlangen.     

De sessies zijn individueel.   Elke sessie duurt 1u en vindt plaats op woensdagvoormiddag in de groepspraktijk Het Nieuw Kwartier.  Tussen de sessies door ben je thuis met de werken bezig.

De uitkomst van de sessies is niet dat het rouwen ophoudt of het verdriet stopt.  Wel zijn deze 8 weken een kans om op een intensieve manier en onder begeleiding met het verlies bezig te zijn waardoor misschien plaats wordt gemaakt voor een andere beleving of ervaring.  De werken vragen geen creatief talent.  Het is niet de bedoeling dat iets moois of iets kunstzinnigs wordt gecreëerd.  Wel is het de bedoeling dat je iets kan uitwerken wat voor jou van betekenis is en vorm geeft aan jouw ervaring van het verlies.

De acht sessies vormen één geheel.  In overleg kan worden afgeweken van het geheel of kan op een andere manier gewerkt worden.

Wil je graag meer informatie?  Neem gerust contact met me op.

Anne Broere

Klinisch Psycholoog

Master in de Klinische Psychologie (K.U.Leuven)
4-jarige opleiding Familie- & Systeempsychotherapie bij Instituut voor Psychotherapeutische Relatie en Reflectie (IPRR)

 • Begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en volwassenen
 • Expertise in emotioneel ingrijpende en traumatische ervaringen
 • Grensoverschrijdend gedrag of grensoverschrijdende gevoelens naar minderjarigen
 • Kindermishandeling en verwaarlozing
 • Psychische problemen, omgaan met eigen kwetsbaarheden
 • Communicatieproblemen
 

Anne Broere (°1972)

Erkenningsnummer Psychologencommissie 722104479
Visum Klinisch Psycholoog FOD: 316907